Työpaikkaomavaraisuus kertoo kunnassa sijaitsevien työpaikkojen ja kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen (työpaikkaomavaraisuus = työpaikat/työlliset*100). Työpaikkaomavaraisuus voi olla yli sata prosenttia, vaikka kukaan alueella asuva ei kävisi samalla alueella töissä. Vuonna 2015 Kinnulan työpaikkaomavaraisuusindeksi oli 73. Kinnulassa on siis enemmän työllisiä asukkaita, kuin työpaikkoja.

Todellinen työpaikkaomavaraisuus puolestaan kertoo samalla alueella työskentelevien osuutta alueen työllisestä työvoimasta eli, että kuinka monella prosentilla kunnassa asuvalla on varsinainen työnteon paikka asuinkunnassaan (todellinen työpaikkaomavaraisuus = ei pendelöivät työlliset / työvoima * 100). Todellinen työpaikkaomavaraisuus ei voi ylittää sataa prosenttia. Vuonna 2015 Kinnulassa todellinen työpaikkaomavaraisuusindeksi oli 60, eli vuonna 2015 60 % Kinnulan asukkaista myös työskenteli Kinnulassa.

Merkittävimmät tulopendelöintikunnat olivat Kivijärvi (28 matkaa) ja Viitasaari (18 matkaa). Merkittävimmät lähtöpendelöintikunnat olivat Pihtipudas (64 matkaa) ja Lestijärvi (36 matkaa).

Lähde YKR/SYKE, 2015

Väestön sijoittuminen Kinnulassa vuonna 2017

Lue lisää

Kehittämiskyselyn yhteenveto Kinnula

Kehittämiskyselyssä merkittävinä kohteina Kinnulassa nousivat esiin erityisesti luontoarvoiltaan merkittävätkohteet kuten järvet ja salamajärven kansallispuisto, sekä virkistyskohteet kuten urheilukenttä ja ulkoilualueet. Kehitettävinä kohteina Kinnulassa nousivat esiin matkailun ja virkistyksen osalta mm. Valkeisjärven leirintäalue, uimarannat ja retkeilyreitit…

Lue lisää