Kinnula

“Luonnollinen vaihtoehto”

Kinnulassa vetovoimaiset kansallis- ja luonnonpuistot tarjoavat luontaiset mahdollisuudet mm. erämaiselle retkeily- ja luontomatkailulle. Erikoisuutemme ovat runsaat hiljaiset alueet ja ekologiset vyöhykkeet. Luontoarvojen lisäksi Kinnulan keskustaajama tarjoaa pieneksi kuntakeskukseksi erinomaiset palvelut, jotka on tunnistettu mm. Keski-Suomen maakuntakaavassa. Maakuntakaavaan palvelut on merkitty seudullisesti merkittäväksi palvelukeskittymäksi. (kinnula.fi)

Kehittämiskyselyn yhteenveto Kinnula

Kehittämiskyselyssä merkittävinä kohteina Kinnulassa nousivat esiin erityisesti luontoarvoiltaan merkittävätkohteet kuten järvet ja salamajärven kansallispuisto, sekä virkistyskohteet kuten urheilukenttä ja ulkoilualueet. Kehitettävinä kohteina Kinnulassa nousivat esiin matkailun ja virkistyksen osalta mm. Valkeisjärven leirintäalue, uimarannat ja retkeilyreitit…

Lue lisää

Väkiluvun muutos Kinnulassa 2000-2017

Vuosien 2000 ja 2017 välillä Kinnulan väkiluku on vähentynyt 20 %. Merkittävin väestönväheneminen on tapahtunut Kinnulan keskusta-alueella ja sen läheisyydessä.

Lue lisää

Työssäkäynti Kinnulassa

  Työpaikkaomavaraisuus kertoo kunnassa sijaitsevien työpaikkojen ja kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrän välisen suhteen (työpaikkaomavaraisuus = työpaikat/työlliset*100). Työpaikkaomavaraisuus voi olla yli sata prosenttia, vaikka kukaan alueella asuva ei kävisi samalla alueella töissä. Vuonna 2015 Kinnulan…

Lue lisää

Väestön sijoittuminen Kinnulassa vuonna 2017

Lue lisää

Kinnula, kuntainfo

Lue lisää